Program konferencji

 

I dzień – środa, 12 listopada 2014 r.

Collegium Novum, sala nr 56

 

9:00 inauguracja konferencji

9:00–9:15 przemówienia:

JM Rektora UJ prof. dra hab. med. Wojciecha Nowaka

Dziekana Wydziału Historycznego UJ prof. dra hab. Jana Święcha

 

 

Panel I

9:15–9:45 wykład inauguracyjny dra hab. Krzysztofa Stopki, prof. UJ – Początki Uniwersytetu w Krakowie

9:45–10:05 dr Andrzej Marzec (Uniwersytet Jagielloński) – Królestwo Polskie w okresie pierwszej fundacji Uniwersytetu Krakowskiego

10:05–10:25 dr Piotr Rabiej (Uniwersytet Jagielloński) – Biskupi krakowscy wobec Uniwersytetu Krakowskiego w pierwszej połowie XV w.

10:25–10:45 dyskusja

10:45–11:00 przerwa na kawę

 

Panel II

11:00–11:20 dr Dariusz Niemiec (Uniwersytet Jagielloński) – Uniwersytet Krakowski w świetle badań archeologiczno-architektonicznych

11:20–11:40 dr Marcin Starzyński (Uniwersytet Jagielloński) – W cieniu Maius. Powstanie i organizacja Kolegium Mniejszego

11:40–12:00 dr Dagmara Wójcik-Zega (Uniwersytet Jagielloński) – Kolegium Większe i jego księgi urzędowe

12:00–12:20 dr Marcin Baster (Uniwersytet Jagielloński) – Co oznaczał wpis do metryki uniwersyteckiej? O różnicy między immatrykulacją a studiowaniem w kontekście badań na środowiskiem studentów Uniwersytetu Krakowskiego

12:20–12:40 dyskusja

12:40–13:00 przerwa na kawę

 

Panel III

13:00–13:30 dr hab. Zenon Piech, prof. UJ – Odrodzenie znaków Uniwersytetu Jagiellońskiego w XIX w.

13:30–13:50 dr Michał Kurzej (Uniwersytet Jagielloński) – Program ikonograficzny kościoła św. Anny i rola tej świątyni jako symbolu uniwersytetu

13:50–14:10 mgr Iwona Kęder – Przemiany Collegium Maius na przykładzie zachowanej ikonografii

14:10–14:30 dr Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Opolski) – Rzeźby i pomniki „w służbie” rodzimych uniwersytetów (wybrane przykłady współczesnych inwestycji)

14:30–14:50 dyskusja

14:50–16:00 przerwa na obiad

 

 

Panel IV

16:00–16:20 Mateusz Kosonowski (Uniwersytet Jagielloński) – Legat Stolicy Apostolskiej – kardynał Robert de Courson i jego rola w procesie redakcji najstarszych zachowanych statutów Uniwersytetu Paryskiego w 1215 r.

16:20–16:40 mgr Anna Horeczy (Instytut Historii PAN, Warszawa) – Strategie zdobywania stopni naukowych – polscy studenci prawa w Bolonii w XV w.

16:40–17:00 mgr Maciej Badowicz (Uniwersytet Gdański) – „(…) Ad Quatuor Tempora Penthecostes, infrascripti ad gradum baccalariatus in artibus promote (…)” – dokument Bernarda z Krakowa jako przyczynek do badań nad historią migracji dorobku intelektualnego krakowskich studentów pod koniec XV w.

17:00–17:15 dyskusja

17:15–17:30 przerwa na kawę

Panel V

17:30–17:50 Hanna Rajfura (Uniwersytet Warszawski) – Nauka greczyzny na Akademii Krakowskiej w XVI w.

17:50–18:10 mgr Dawid Machaj (Uniwersytet Warszawski) – Zawsze wierny? Sytuacja wyznaniowa w Uniwersytecie Krakowskim w XVI i XVII w.

18:10–18:20 dyskusja

18:20 zamknięcie I dnia obrad

 

II dzień – czwartek, 13 listopada 2014 r.:

Collegium Witkowskiego, sala nr 17

10:00–11:15 wizyta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius (j. polski)

Panel I

11:30–11:50 prof. dr hab. Stanisław A. Sroka (Uniwersytet Jagielloński) – Polacy jako rektorzy uniwersytetu w Bolonii w II poł. XV w.

11:50–12:10 dr Maciej Zdanek (Uniwersytet Jagielloński) – Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XVI w. Z dziejów kultury pamięci i świadomości historycznej środowiska akademickiego

12:10–12:30 dr Kinga Blaschke (Uniwersytet Jagielloński) – Recentis architecturae versus fabricae antiquae? Sztuka w „Polonii” Szymona Starowolskiego

12:30–12:50 dr Anna Markiewicz (Uniwersytet Jagielloński) – Inkaust i pomarańcze. Wokół krakowskiej edukacji Adama Mikołaja Sieniawskiego (1682–1683)

12:50–13:10 dyskusja

13:10–13:30 przerwa na kawę

 

Panel II

13:30–14:00 prof. dr hab. Krzysztof Ożóg (Uniwersytet Jagielloński) – Corpus academicum Cracoviense. Z historii badań nad studentami i mistrzami Uniwersytetu Krakowskiego doby staropolskiej

14:00–14:30 mgr Kinga Kołodziejska (Małopolski Instytut Kultury) – prezentacja projektu „Wirtualne Muzea Małopolski”

14:30–14:45 dyskusja

14:45–15:45 przerwa na obiad

 

Panel III

15:45–16:05 dr hab. Andrzej Betlej, mgr Agata Dworzak (Uniwersytet Jagielloński) – Kreacja budynku. O przemianach Collegium Iuridicum w XIX i XX w.

16:05–16:25 dr Tomasz Pudłocki (Uniwersytet Jagielloński) – W Polsce, Wielkiej Brytanii i USA – idea uniwersytetu Romana Dyboskiego

16:25–16:45 dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – „Kapsuła pamięci”. Rzecz o pewnej księdze

16:45–17:15 prof. dr hab. Andrzej Banach (Uniwersytet Jagielloński) – Uniwersytet Jagielloński w nowej rzeczywistości politycznej w latach 1945–1956

17:15–17:35 dyskusja

17:35–17:50 przerwa na kawę

 

Panel IV

17:50–18:05 Paulina Grębowiec (Uniwersytet Jagielloński) – Działalność Chóru Akademickiego w Krakowie na tle kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1878 – 1914

18:05–18:25 mgr Marta Kot (Uniwersytet Jagielloński) – Collegium Maius i jego twórcy – kreacje przeszłości

18:25–18:45 mgr Maria Jastrzębska – „Nowe i naprawdę nowoczesne” – budynki projektowane przez arch. Stefana Piwowarczyka w latach 30. XX w. dla organizacji studenckich związanych z Uniwersytetem Jagiellońskim

18:45–19:00 dyskusja

19:00 zamknięcie II dnia obrad

 

 

III dzień – piątek, 14 listopada 2014 r.

Collegium Iuridicum, sala nr 39

9:30–11:15 pokaz w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego

lub

10:20–11:30 wizyta w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Maius (j. angielski)

 

Panel I

11:45–12:15 prof. dr hab. Franciszek Ziejka – Sprawa Uniwersytetu na zjeździe monarchów środkowoeuropejskich w 1364 r. w Krakowie

12:15–12:25 dyskusja

12:25–12:45 MA Vedran Sulovsky (Central European University, Budapeszt) – Foundations and Legislation The Rise of the First Universities in a Political Context

12:45–13:05 MA Romana Štangová (Comenius University, Bratysława) Students from present-day Slovakia at the Jagiellonian University in the middle ages

13:05–13:25 MA Borbála Kelényi (MTA-ELTE: Hungarian Academy of Sciences – Eötvös Loránd University, Budapeszt) – Hungarian Students in Cracow During the Middle Ages

13:25–13:45 Guillermo Chismol (University of Valencia, Walencja) – The visibility of women at the Universitat de València. The first teachers of the Faculty of Humanitie and Arts

13:45–14:05 dyskusja

14:05–15:00 przerwa na obiad

 

 

Panel II

15:00–15:20 mgr Jakub Linetty, mgr Joanna Linetty (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Profesor Józef Łepkowski (1826–1894) – pionier archeologii polskiej

15:20–15:40 Magdalena Chmiel (Uniwersytet Jagielloński) – Oettinger i początki emancypacji naukowej Żydów na Uniwersytecie Jagiellońskim

15:40–16:00 mgr Bogusław Wajzer (Uniwersytet Jagielloński) – Czułe oko, wierne szkiełko. Paradoksy romantycznej retoryki wykładów Wincentego Pola jako profesora geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim

16:00–16:20 mgr Alina Sobol (Katolicki Uniwersytet Lubelski) – Problem autonomii uniwersyteckiej i reorganizacja nauk humanistycznych pod rządami bolszewików w latach 1917–1932

16:20–16:40 dyskusja

16:40–17:00 przerwa na kawę

 

Panel III

17:00–17:20 Sonia Bała (Uniwersytet Jagielloński) – Uniwersytet jako miejsce propagandy politycznej na przykładzie fasady głównej Uniwersytetu w Salamance

17:20–17:40 mgr Łukasz Fabia (Uniwersytet Jagielloński) – Udział społeczności Uniwersytetu Krakowskiego w ceremoniach dworu królewskiego w czasach panowania Jagiellonów

17:40–18:00 mgr Robert Tomczak (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – Polscy absolwenci Uniwersytetu praskiego w życiu społeczno-politycznym Rzeczypospolitej w XVII – XVIII w.

18:00–18:15 dyskusja

18:15 zamknięcie konferencji

 

 

Reklamy